Kaynaklar

Kurumlar Değerlerini Nasıl Nudge’lıyor?
Raporu Derleyen: Psikolog İlke Küllü, Psikolojik Danışman Zeynep Hıdır

Çocuklarda Suça Sürüklenme ve İşgücüne Katılım
Raporu Derleyen: Psk. Gökçe Ergür

Çocuklarda Ruh Sağlığı

Raporu Derleyen: Zeynep HIDIR

Ebeveynlerin Bilinçsiz Ekran Kullanımına Yönelik Bir Nudge Çalışması
Raporu Derleyenler: Rabia Sultan Öztürk, Gamze Aydın

Nudge Kuramının Değerlendirilmesi*
Jeroen Van der Heijden, Mark Kosters
Derleyen: Beste Büyük

Elektronik sigaraların karanlık yüzü

Derleyen: Handan Odaman Uşaklıgil

Nudge’lar sürü bağışıklığını destekleyebilir*

Yazar: Richard H. Thaler

Çeviri ve uyarlama: Handan Odaman Uşaklıgil

Pandemic and Personal Economy

Prof. Dr. Zuhal Baltaş (Çeviri: Ceren Kızıltan)

İyi Davranmaya İkna Etmek
Tori DeAngelis (Çeviri: Gökçe Ergür)

Pandemi ve Kişisel Ekonomi
Prof. Dr. Zuhal Baltaş

EAST Four simple ways to apply behavioural insights
Owain Service, Michael Hallsworth, David Halpern, Felicity Algate, Rory Gallagher, Sam Nguyen, Simon Ruda, Michael Sanders with Marcos Pelenur, Alex Gyani, Hugo Harper, Joanne Reinhard & Elspeth Kirkman

Nudging: A Very Short Guide
Cass R. Sunstein

Geleceğin Restoranı | Deloitte – Bir Nudge Örneği
Andrew Feinberg (Derleme: Handan Odaman Uşaklıgil)

Çevik Karar Anında Deneyimin Rolü
Handan Odaman Uşaklıgil

Bilişsel Karar Modellerinin Yapısı
Handan Odaman Uşaklıgil

Tasarruf Nudge’ları
Prof. Dr. Zuhal Baltaş

2. Sistem Nudge’larını Tercih Etmeye Eğilimliyiz
Cass R. Sunstein (Derleme: Handan Odaman Uşaklıgil)

Dijital Nudge’ın ikna gücü
Julia Dhar , Allison Bailey , Stéphanie Mingardon , ve Jennifer Tankersley (Çeviri: Ceren Kızıltan)

Sağlığa Uygun Seçimler için Nudge
Prof. Dr. Zuhal Baltaş

Sezginin Sırrı
Meral Alguadiş

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (Çeviri: Handan Odaman Uşaklıgil)

Choice Architecture
Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, John P. Balz

Haydi Sen de Katıl!

Herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz.