Çöpüne Sahip Çık Vakfı çöp sorununa yönelik nudge tasarımlarını geliştirdi

Nudge Network   •   13 – 14 Mart 2019

PProf. Dr. Zuhal Baltaş, 13-14 Mart 2019 tarihlerinde, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileriyle nudge çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştaya zihinsel karar alım sürecinin işleyişi ve davranış yöneliminde I. ve II. sistemin etkisi anlatılarak başlandı. Ardından karar kestirme yolları tanıtılarak karar sürecini kısaltan bu etkiler örneklerle ele alındı. Toplumu uygun davranışa yönlendirmek için bu kestirme yollardan nasıl yararlanılacağı, yöntem önerileriyle değerlendirildi. Katılımcılar, toplumsal duyarlılık geliştirecek ve çöp sorununun çözülmesine yardımcı olacak nudge’lar üretmek için çalıştılar.

Nudge fikirlerinden ilki; çöp üretimini azaltmaya, tüketim ve çöp atma alışkanlıklarının oluşmasına yönelik toplumda farkındalık yaratmayı amaçladı. Zincir süpermarketlerdeki meyve/sebze reyonunda paketleme yapılmamasını ve diğer tüm hediyelik eşya, kıyafet, kitap gibi ürünlerin satışlarında hediye paketi yerine paket yaptırmama seçeneğinin tüketiciye sunulmasının ve tüketicinin bu seçenekleri seçmesinin teşvik edilmesine karar verildi. İkinci nudge fikri, farkındalık yaratma kanallarına odaklandı. Çöp hakkında bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak için iletişim materyallerinin (video, afiş, karikatür) yaratılması amacıyla bir yarışma düzenlenmesi öngörüldü.  Her iki çalışma grubu da Mart ayı sonuna kadar ihtiyaçlarını tamamlayarak harekete geçme taahhüdünde bulundu.

I.Sistem  kısa yollarının kullanıldığı önyargı ve sezgilerden arınmış Nudge tasarımları için yüksek motivasyonla sonuçlara odaklanılan bir çalıştay gerçekleştirildi.