Derleyen: Handan ODAMAN UŞAKLIGİL

Günümüz liderlerinde aranan özelliklerin başında çeviklik geliyor ama çevik bir liderden beklenen davranışlara aynı çeviklikle yanıt bulmak kimi zaman mümkün olmuyor. Hız olmadan çevikliğin sağlanamadığı ama hızı başka davranışlarla dengelemeden çevik olunamadığı bir iş ortamında kafa karışıklığını nasıl gidereceğiz? Hogan Assessment Systems çeviklikten uzaklaştıran yönetim, diğer deyişle sürüş biçimlerini üç başlıkta nudge’lıyor. Nudge olarak kullandığı uyarı işaretleri, kurumlarının geleceği için direksiyona geçen liderlere yol gösteriyor. Böylelikle liderler, çeviklik yolunda değiştirmeleri gereken davranışları kolayca tanıyabiliyor.