TEMA Vakfı Nudge proje ekibi ile “Yaşanılır bir dünya” çalıştayı


Tarihi: 23 Şubat 2018
Yeri: TEMA Vakfı
Süresi: 13:30-17:30

Kapsamı: Baltaş Grubu ve TEMA Nudge Network ekibi olarak 23 Şubat 2018 Cuma günü, TEMA Vakfı’nın ilk nudge tasarım çalıştayını gerçekleştirdi.

Katılımcılar iki grup halinde çalıştılar. 

Gruplar stratejilerle ilgili kapsamı belirlediler. 

Bunu izleyen süreçte, davranış değişikliğini sağlayacak müdahaleler hakkında görüş geliştirdiler. Nudge tasarımları üzerine çalıştılar.

Çalıştay, grupların nudge fikirlerini tanıttıkları sunumlarla son buldu.