Sürdürülebilir Çevre ve Doğru Karar için Davranış Değişikliği Yaklaşımı


Tarihi: 12 Ocak 2018
Yeri: TEMA Vakfı
Süresi: 13:30-17:30

Kapsamı: Baltaş Grubu ve TEMA Nudge Network ekibi olarak 12 Ocak 2018 Cuma günü, TEMA Vakfı’nın ilk nudge eğitimini gerçekleştirdi.

Zuhal Baltaş’ın özgür seçenekleri yasaklamayan ve veriye dayalı tasarlanan nudge kavramını tanıttığı sunumunun ardından TEMA Vakfı’nın faaliyet alanlarının ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki fonksiyonlarının paylaşıldığı, Ferhat Taze, Özgül Erdemli Mutlu, Ali Değer Özbakır ve Ayşe Yapıcı’nın gerçekleştirdiği sunumlara geçildi.

TEMA Vakfı ile BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ilgili maddeleri kapsamında (12. Sorumlu Tüketim ve Üretim, 13. İklim Eylemi, 14. Sudaki Yaşam ve 15. Karasal Yaşam) yoğunlaşabileceği nudge alanları değerlendirildi.