Zuhal Baltaş


Prof. Dr. Zuhal Baltaş, Tezli lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp Bilimleri doktorası yapmıştır. Halk Sağlığı Ana Bilim dalında doçent ve profesör olan Baltaş otuz beş yıllık akademik hayatını, insanın kendini gerçekleştirmesine imkân veren anlam duygusu ve tam iyilik hali üzerine yoğunlaştırdı. öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Westminster Hastanesi’nde, Londra Üniversitesi St. George Tıp Fakültesi’nde ve Londra UCL’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Baltaş, İstanbul Üniversitesi’ndeki Yurt dışı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1986 yılında “Stres ve Başaçıkma Yolları” ve 1991 yılında “Bedenin Dili” gibi yeni yaklaşımları tanıtan kitapları Türk okurlarla buluşan Baltaş’ın, davranış bilimi ile iş yaşamına yön veren makaleleri, sağlık ve iş hayatı alanında çeşitli kitaplarda yer alan on yedi kitap bölümü ve on dört kitabı vardır. Baltaş, sağlık psikolojisi ve örgüt psikolojisi alanındaki derneklerin üyesidir ve bazılarında aktif olarak görev yapmaktadır. Avrupa Sağlık Psikolojisi Topluluğu’nun (EHPS) Türkiye delegesidir. Mesleki derneklerin yanı sıra Çöpüne Sahip Çık Vakfı danışma kurulu üyesi ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir. Baltaş’ın yeni ilgi alanını; davranış değişikliği konusunda en etkin yöntemlerden biri olarak görülen ‘nudge’ uygulamaları oluşturmaktadır. Baltaş, nudge kapsamında davranış tasarımı üzerine çalışmalarını yürüten ve Türkiye’nin ilk nudge grubu olan Nudge Network’ü (NN) 2017 yılında kurmuştur. Prof. Dr. Zuhal Baltaş; kurumların yönetim felsefesini hayata taşıyan insan ve değişim projeleri üzerine çalışmaktadır. Beş uluslararası kurumun temsilcisi olan Baltaş Grubu şirketlerinin kurucu ortağıdır. Prof. Dr. Acar Baltaş ile evli ve iki çocuk annesidir.