Nudge Network Türkiye “Pozitif Kurum Kültürü Yolculuğunda Yaratıcı Davranış Tasarımları” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi. 

Hrdergi kurumlarda pozitif kültür yaklaşımını ele aldığı buluşmasını 19 Haziran 2019’da, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina’da gerçekleştirdi. Kapanış oturumunda Prof. Dr. Zuhal Baltaş, “Pozitif Kurum Kültürü Yolculuğunda Yaratıcı Davranış Tasarımları” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

Pozitif kurum kültürü kurum değerleri ve işleyişiyle başlar, çalışanların değerleri ve emekleriyle yükselir. Bu sebeple Baltaş, katılımcılarının önce kendi bakış açılarını değerlendirdikleri bir soru listesiyle çalıştaya başladı. Katılımcıların sektör, kurum ve iş tanımları üzerine düşünmesine, anlam duygusu buldukları amaçlarıyla bu tanımların ve yaptıkları işin bağlantısını sorgulamasına imkan sağladı. Pozitif ve negatif kurum kültürünü belirleyen değer ve davranışların konuşulmasıyla devam eden çalıştay, yönetimin ve çalışanın yapabileceklerine odaklandı. Bu bağlamda kurumda boşa harcanan enerjiyi tanımlayan kültürel entropi kavramı ve entropiye yol açan olumsuz davranışlar da konuşuldu. Çalışanın kendi psikolojik dinamiklerinin kurum kültürüne katkısı, pozitif psikolojik sermaye kavramıyla somutlaştırıldı. Davranış değişikliğinde 1. ve 2. sistem yaklaşımının örnekleri ele alınarak psikolojik sermayeyi güçlendirecek ve pozitif kurum kültürünü geliştirecek nudge müdahaleleri üzerine tartışıldı.

Çalıştay katılımcıları, pozitif kültür için kurumlarında ne yapabileceklerini değerlendirdiler ve davranış değişikliğinde nudge yönteminden faydalanma yolları hakkında görüş geliştirdiler.