Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Güncel Veriler ve Nudge Gelişim Alanları


Tarihi: 22 Aralık 2017
Yeri: Baltaş Bilgievi
Süresi: 13:00-17:00

Kapsamı: Nudge Network üyeleri 22 Aralık 2017 Cuma günü, Baltaş Grubu’nda ikinci nudge eğitimini gerçekleştirdi.

Toplantının açılışını yapan Zuhal Baltaş, nudge’ların bilinçaltı mesaj vermeyi amaçlamadığını ifade ederek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında oluşturulacak nudge’ların Türkiye açısından öne çıkan hususlara odaklanacağını söyledi.

Ardından Handan Odaman Uşaklıgil, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 5.’sini oluşturan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni araştırma verileri ve nudge önerileriyle ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Bunu takiben Eyüb Ensari Cicerali, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve 11. (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları) maddelerinin kapsamını açıkladığı ve Türkiye’nin durumunu önerilerle değerlendirdiği sunumunu gerçekleştirdi.