Handan Odaman Uşaklıgil


Handan Odaman Uşaklıgil, 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Bilişsel Psikoloji dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2009-2011 arasında araştırma asistanı olarak görev yaptı. Lisans eğitiminden başlayarak üniversite yaşantısı süresince otobiyografik bellek, dikkat süreçleri, kolektif bellek, benlik kavramı ve ilişkili olduğu bilişsel süreçler, kültürler arası bilişsel farklılıklar ve yaşam seyri beklentileri ile müzik bilişi, aktif katkıda bulunduğu araştırma alanlarını oluşturdu. Ulusal ve uluslararası akademik toplantılarda çeşitli çalışmalarıyla yer aldı, makale yayınladı. Uşaklıgil, 2011 Şubat ayında araştırma ve geliştirme süreçlerinden sorumlu olarak Baltaş Grubu’na katıldı. Simülasyon yoluyla öğrenme, girişimcilik, stres ve duygu düzenleme, iş ve özel hayatta değer-davranış uyumu başlıca araştırma konuları arasında yer aldı. 2011-2013 yıllarını kapsayan dönemde e Baltaş tarafından düzenlenen “Dijital Ekonomi E-Ticaret Zirvesi ve Fuarı”nın AR-GE Direktörü olarak görev yaptı. 2014-2015 TEGEP “Kurumsal Eğitim Kıyaslama Çalışması Analiz ve Koordinasyon Komitesi” üyeliği görevini yürüttü. Uşaklıgil, Harvard Business Review Türkiye ve Popüler Bilim dergilerine birden çok yayınla katkıda bulunmuştur. 2013 yılından bu yana, Baltaş Grubu tarafından üç ayda bir yayınlanan ve iş hayatının temel konularına bilimsel yaklaşımla ışık tutan Kaynak Dergisi’nin yayın kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve derginin yayına hazırlık sürecini yönetmektedir. Türkiye’de ilk defa, uzmanların eşliğinde sağlıklı beslenme ve medya okuryazarlığı bilinci oluşturmak için bir çocuk kitabı yayınlanmış ve Uşaklıgil dünyaca ünlü uzmanların arasında yer almıştır. Gönüllü katkılarını yürüttüğü farklı oluşumların yanında, Türk Psikologlar Derneği üyesidir.