Bilişsel Psikoloji, Öngörülebilir Akıldışılık ve Mimari Tasarımların Davranışa Etkisi

Tarihi: 21 Kasım 2017
Yeri: Baltaş Bilgievi
Süresi: 10:00-14:00

Kapsamı: Nudge Network üyeleri 21 Kasım 2017 Salı günü, Baltaş Grubu’nda ilk nudge eğitimini gerçekleştirdi.

Tanışma oturumunun ardından Handan Odaman Uşaklıgil, bilişsel psikolojinin kapsamını ve zihnin bilgiyi işleme biçimini kısa bir sunumla aktardı. 

Zuhal Baltaş; zihnin işleyişini düzenleyen I. ve II. sistemleri tanıttı ve “nudge”ın bir davranış değişikliği tasarımı olduğunu aktardı.

Emel Başarık Aytekin, tasarım ve mimarinin bireysel kararı kolaylaştırarak insan davranışına yön veren alanlardan biri olduğunu tanıttı.