Baltaş Grubu Nudge proje ekibi ile “Kendimiz, işimiz ve toplumumuz için faydalı tasarımlar” çalıştayı


Tarihi: 20 Nisan 2018
Yeri: Baltaş Grubu
Süresi: 13:30-17:30

Kapsamı: Baltaş Grubu Nudge Network ekibi ile 20 Nisan 2018 Cuma günü, ilk nudge tasarım çalıştayını gerçekleştirdi.

Çalıştay, Zuhal Baltaş’ın nudge kuramını tanıttığı kısa bir sunumla başladı.

Ardından katılımcıların kendilerine, işlerine ve topluma daha faydalı olacaklarını düşündükleri potansiyel davranış değişikliği alanları belirlendi.

Katılımcılar üç grup halinde çalışıp karar hatalarını ve kullanabilecekleri stratejileri tanıdılar.

Hangi alanlarda müdahale geliştireceklerini planladılar ve nudge tasarımları üzerine çalıştılar.

Her grup temsilcisinin yaptığı sunumla grubunun çalışmasını ve tasarım planını özetlemesinin ardından çalıştay tamamlandı.