Ali Değer Özbakır


Ali Değer Özbakır İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Maden ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerini bitirdikten sonra İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nde Katı Yer Bilimleri Programı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2005 – 2014 arasında İTÜ ve Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Boğaziçi Üniversitesi’nde uzman mühendis olarak çalıştı. 2014 – 2018 yıllarında TEMA Vakfı Eğitim Bölüm Başkanı olarak görev yapan Özbakır, insan – doğa ilişkisi ile ekolojik okuryazarlık kavramının geliştirilmesi için çalıştı. Bu kapsamda MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “TEMA Doğa Eğitimi programları”, Baltaş Grubu ile birlikte beyaz yaka çalışanlarına yönelik bireysel ve kurumsal sürdürülebilirlik felsefesini geliştirmeyi hedefleyen “Yeşil Yaka” programı, orta-üst düzey belediye yöneticilerinin ekosistem merkezli bakış açısı kazanmalarına yönelik hazırlanan “Yerel Yönetimler: Kentlerde Hayat Bilgisi” programı, yetişkinlerin ağaç ve çalıları tanıyabilmeleri ve yaptıkları gözlemleri haritalamaları için geliştirilen Türkiye’nin ilk yurttaş bilimi akıllı telefon uygulaması “Doğa Kaşifi” projesinin geliştirilmesinde ve yönetiminde görev yaptı. Halen Hollanda Utrecht Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Jeofizik bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir.