Proje Açıklaması

Prof. Dr. Margörit Rita Krespi Ülgen, İstanbul Aydın Üniversitesi

Margörit Rita Krespi Ülgen Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Danışmanlık bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Psikoloji Bölümünde 1993 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Dokrora (PhD) çalışmalarını Liverpool Üniversitesinde Klinik ve sağlık Psikolojisi alanında yapmıştır. 2011 yılında Uygulamalı Psikoloji dalında Doçent olmuştur.

Yakın zaman çalışmalarının Londra hizmetleri; Camden ve İslington Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Vakıf Hastanesi (Camden and Islington Mental Health and Social Care NHS Trust) Gündüz Merkezi Müdürü ve Wandsworth Hapishanesi (Her Majesty Prison Wandsworth) Sağlık Psikolojisi Servisi ve Gündüz Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır.

Krespi, akademik çalışmalarına Liverpool Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde onursal araştırmacı olarak devam etmiştir. 2008 yılında yurt dışı görevlerinin ardından öğretim üyesi olarak İstanbul Bilim Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde görev almıştır. Okan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştığı dönemde Psikoloji Yüksek Lisans Program yöneticiliği yapmıştır.  Daha sonra İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapmıştır.

Rita Krespi 2012 akademik yılından buyana Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi olarak üniversitede idari ve akademik görevler yürütmüştür.

Uluslararası hakemli dergilerde16 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan 14 bildirisi vardır. Ayrıca yurt içi hakemli dergilerde ve kongrelerde sunulan çok sayıda araştırması vardır.