Proje Açıklaması

Damla Yalçın

Lisans eğitimini burslu olarak kazandığı Yeditepe Üniversitesi – Psikoloji Bölümde tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında almıştır. Lisans süresi boyunca “Uyku yoksunluğunun depresyon, anksiyete, dikkat, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza üzerine etkileri”, “Ödül beklentisinin bilişsel süreçlere etkisi”, “Sigara kullanımı ve stresle başa çıkma yöntemleri” konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Ulaştığı sonuçlar klinik alandaki çalışmalara katkı sağlar niteliktedir. Yüksek lisans eğitimini ise “Beyaz yakalarda anksiyete ve öz-düzenleme arasındaki ilişki” bitirme projesiyle tamamlamıştır.

İstanbul Drama Sanat Akademisi’nden Yaratıcı Drama Lideri olarak mezun olmuştur. Yaratıcı drama ve oyunlaştırma ile de destekleyerek kurumlara yönelik çeşitli eğitimler vermekte ve psikoterapist olarak alanındaki çalışmalara devam etmektedir.

Kendini geliştirmeye, etkili iletişime ve takım çalışmasına önem verir. Tenis, yüzme, voleybol ve keman çalmak başlıca hobilerindendir.