Proje Açıklaması

Beste Büyük

İstanbul Erkek Lisesi’nden 2016 yılında mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimine başladı. Lisans eğitimi sırasında Bilişsel Süreçler Laboratuvarında iki yıl boyunca araştırma asistanı olarak görev alıp; bilimsel okur yazarlık, sistemsel düşünme ve kolektif bellek alanlarındaki araştırmalarda veri toplama ve kodlama aşamalarında, aşı tereddüdünü kırmaya yönelik bir araştırmanın geliştirilmesinde ve yürütülmesinde görev aldı.

2021 Haziran tarihinde yüksek onur derecesiyle Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ekim ayında Osnabrück Üniversitesi’nde Bilişsel Bilim yüksek lisans programına başlayacaktır.

Açık iletişime, çeşitliliğe ve öz farkındalığa önem verir. Dergi/kitap okumak, doğa yürüyüşlerine çıkmak ve yoga hobileri arasındadır.